צור קשר לגבי תחזית

מדדי המחירים ברביע האחרון של השנה (החודשים אוקטובר עד דצמבר) צפויים להיות נמוכים וינוע להערכתינו, בין 0% ל-0.1% בלבד. התחזיות למחירי הנפט הינן להתייצבות ואף לירידה קלה; השקל ממשיך להחלש ולא צפוי בו שינוי משמעותי עד סוף השנה; מחירי הסחורות החקלאיות ירדו בספטמבר בהמשך לירידה חדה בחודש אוגוסט. לא צפויות העלאות מיסים נוספות עד סוף השנה. גם במדדי הדיור לא צפוייה עליה עקב עונתיות (מדדי הדיור עולים בחודשי הקיץ ויורדים בחודשי החורף).

מדד המחירים לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי, כאשר עליות במחירי הדלקים (3.2%), הירקות (4.7%), שירותי החינוך (3.4%) והמזון (0.5%) קוזזו בירידות מחירי הפירות (9%-), הריהוט והציוד החשמלי (0.6%-), שירותי הבראה נופש והטיולים (14.3%-). להערכתינו, הירידה החדה במחירי שירותי ההבראה והנופש (שלא הייתה צפוייה) נבעה מחששות ממתקפה אמריקאית בסוריה במהלך המחצית הראשונה של חודש  ספטמבר. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1.3% והמדד ללא דיור ירקות ופירות ב-1.2% וזאת למרות שהמיסים העקיפים (מע"מ, סיגריות, אלכוהול, בלו) עלו בשיעור חד במהלך השנה האחרונה. המדדים הנמוכים משקפים את החלשות הפעילות הכלכלית בעקבות המדיניות הכלכלית המרסנת של הממשלה.

מדד אוקטובר צפוי לעלות בשיעור של 0.1%, בעקבות העלייה במחירי הירקות ועלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה בעקבות כניסת מוצרי החורף. מנגד, חלה ירידה חדה במחירי הדלקים (5%) וצפויות ירידות גם במחירי הנסיעות לחו"ל (ירידה עונתית). מדד נובמבר צפוי להישאר ללא שינוי והאינפלציה בשנת 2013 תסתכם, להערכתינו בשיעור של 2.1%.

מדד מחירים ספטמבר 2013

במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר ב-0.5% ונותר ללא שינוי מול האירו. העודף בחשבון השוטף נמשך (1.8 מיליארד דולר ברביע השני) וכן זרם ההשקעות בחברות היי טק ישראליות. בנק ישראל רכש בחודש ספטמבר 835 מיליון דולר במקביל להורדת הריבית, במטרה לייצב את שער החליפין, ונראה שהוא מצליח למנוע ירידה חדה. עם זאת, הלחצים להתחזקות שער החליפין צפויים להימשך עד סוף השנה. הרגישות של  מדדי המחירים לשינויים זמניים בשערי החליפין נחלשה כך שלא צפוי לגורם זה השפעה מהותית על המחירים עד סוף השנה.

ניתוח של הגורמים המשפיעים על האינפלציה לקראת שנת 2014 מראים על המשך מגמה של קצב אינפלציה בשיעור של 2%. מחירי הסחורות החקלאיות ומחירי הנפט צפויים לרדת במקצת אם כי, הם עדיין נמצאים, ברמה גבוהה יחסית המעודדת עדכוני מחירים. אנו לא רואים כרגע לחצים משמעותיים בתחום שערי החליפין של השקל, שצפויים להמשיך לנוע בתחום נמוך של 3.6 שקל לדולר ו-4.6 שקל לאירו. שיעור האבטלה צפוי לעלות בהדרגה כלפי מעלה כאשר אין לחצי שכר משמעתיים במשק. מנגד, מחירי הסחורות התעשייתיות צפויים לעלות עם ההתאוששות בכלכלה העולמית והאינפלציה העולמית צפוייה לעלות בשנת 2014 בעיקר במדינות המתועשות. גם מיצוי השפעתן של הירידות במחירי שירותי החינוך (רפורמת טרכטנברג) והתקשורת צפוייה למתן את ירידות המחירים בארץ. הסיכונים העיקריים כוללים את המשך העלייה במחירי הדיור והמשך העלייה במחירי המזון.

הכותב הוא מנכ"ל חברת מאקרו אנליטיקס, ומרצה לכלכלת ישראל וכלכת נדל"ן במכללה האקדמית תל אביב יפו ובחטיבת הנדל"ן של תוכנית המנהלים בביה"ס למנהל עסקים, האונ' העברית.