מחקרים אחרונים

על מה אנחנו עובדים עכשיו

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)
תאריך: דצמבר 2018 

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל 

לקוח: הרשות לחקר שירותי בריאות
תאריך: מרץ 2016 

מימון שירותי בריאות מודל שווי משקל כללי

לקוח: משרד הביטחון
תאריך: בעבודה

ההשפעות הכלכליות של העברת בסיסי צה"ל לנגב

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)
תאריך: דצמבר 2018 

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל