ניתוח

לא מתרגשים מהסגר: 5 דברים שצריך לדעת בעקבות החלטת הריבית

23 באוקטובר 2020 | סני זיו

1. בנק ישראל הותיר אתמול את הריבית המוניטרית ללא שינוי (0.1%), למרות ההרעה המשמעותית במצב הכלכלי והעלייה באבטלה. בנוסף, לא היה שום שינוי בנוסח של "ההכוונה לעתיד" (forward guidance) ביחס להודעה בחודש אוגוסט. כלומר, בנק ישראל לא מתרגש מההשלכות הכלכליות של הסגר ואינו צפוי לשנות את המדיניות המוניטרית. הנגיד גם ציין בהודעה כי הפגיעה בכלכלה הייתה נמוכה בסגר השני בהשוואה לסגר הראשון. בהחלטת הריבית אתמול בנק ישראל לא סטה מהמדיניות הקיימת ונותר שמרני ביחס למדיניות המוניטרית האמריקאית. אמצעים כגון מתן הלווואות לטווח ארוך לבנקים המסחריים בריבית שלילית או התחייבות שלא להעלות את הריבית למשך תקופת זמן ארוכה לא הופעלו.  

2. כצפוי, הוועדה המוניטרית הרחיבה את תוכנית רכישת האג"ח הממשלתיות. התוכנית המקורית עמדה על 50 מיליארד שקל ועד סוף חודש ספטמבר רכש בנק ישראל 33.6 מיליארד שקל. בנק ישראל הרחיב בשלב זה את התוכנית ב-35 מיליארד שקל. ההחלטה להגדיל את היקף הרכישות הינה "טכנית" ותאפשר את המשך המדיניות הקיימת של רכישת אג"ח בקצב קבוע. ההחלטה אינה צפויה לשנות את עקום התשואות וניראה כי הבנק מרוצה כרגע מרמת התשואות לטווח הארוך (~0.6%).  

 

3. בנק ישראל הודיע שיספק הלוואות בריבית שלילית של 0.1% לבנקים המסחריים תמורת הלוואות שייתנו לעסקים קטנים ובינוניים בריבית שלא תעלה על 1.3%. בנק ישראל כבר סיפק הלוואות בריבית קבועה של 0.1% (לשלוש שנים) לבנקים המסחריים כנגד הלוואות לעסקים קטנים וכרגע הפחית את הריבת ל-0.1%-. עד סוף חודש ספטמבר היקף ההלוואות בתוכניות אלו עמד על 12.2 מיליארד שקל בלבד. הריבית השלילית אינה צפוייה לתמרץ את הבנקים המסחריים להגדיל את האשראי לעסקים קטנים ובינוניים כאשר הבנקים חוששים יותר ממרכיב הסיכון בהלוואה מאשר מגובה הריבית.

 

4. מחלקת המחקר של בנק ישראל עדכנה את התחזית המאקרו כלכלית לשנים 2020 ו-2021. תחזית הצמיחה לשנת 2020 בתוואי אופטימי (לא יהיו התפרצויות נוספות) הופחתה ל-5%- (ביחס ל-4.5%- בתחזית מאוגוסט) ואילו תחזית הצמיחה בתוואי הפסימי (התפרצויות נוספות) הועלתה ל-6.5%- (לעומת 7% בתחזית קודמת). בשנת 2021 תחזיות בנק ישראל צופות צמיחה של 6.5% בתחזית האופטימית ו-1% בלבד בתחזית הפסימית. 

 

5. להערכתינו המשבר הכלכלי ייתרחב. בניגוד לסגר הראשון, בו לאחר היציאה מהסגר, המשק חזר במהירות לפעילות כמעט מלאה, הפעם הסרת ההגבלות הינה הדרגתית ועסקים רבים מושבתים. בנוסף, עסקים רבים נסגרים ולא יחזרו להיפתח גם לאחר הסגר. על פי המודל המאקרו כלכלי שלנו, התוצר צפוי להתכווץ ברביע הרביעי בשיעור של 6.2% בשנת 2020. בשנת 2021 אנו מעריכים צמיחה של 3.8% בלבד.