תחזיות

עדכון תחזיות כלכלית בעקבות הסגר

16 בספטמבר 2020 | סני זיו

עדכון תחזיות כלכליות בעקבות סגר ב' ופרסום מדד אוגוסט

ההחלטה להטיל סגר לשלושה שבועות החל מערב ראש השנה, צפויה להאט מאוד את קצב הצמיחה ברביע השלישי ולהוביל להתכווצות התוצר ברביע הרביעי. בניגוד לסגר הראשון, בו לאחר היציאה מהסגר ובעיקר, מתחילת חודש מאי המשק חזר לפעילות כמעט מלאה, הפעם ניראה כי הסרת המיגבלות תהיה הדרגתית תוך בחינה של ההשלכות הבריאותיות של כל מהלך. על בסיס מודל חודשי להתפתחות התוצר, אנו חוזים צמיחה של 2.1% ברביע שלישי אבל התכווצות של 1.2% ברביע הרביעי. בהתאם לכך, התוצר צפוי לרדת ב-5.7% בשנת 2020. שיעור האבטלה, שירד ל-12% בחודש אוגוסט, צפוי לטפס חזרה ל-16% בעקבות הסגר. מספר המועסקים בענפי המסחר והשירותים החשופים לסגר עומד על כ-550 אלף ובנוסף אנו צופים השפעות רוחביות לקיטון בפעילות הכלכלית. האטת הפעילות בעקבות הסגר צפוייה להקטין את הכנסות המדינה ממיסים, שיחד עם תוכניות פיצוי נוספות יגדילו את הגירעון השנה ל-14% מהתוצר. לפירוט התחזיות ראו נספחי נתונים וטבלאות במסמך המצורף.

אתמול גם פורסם מדד המחירים לחודש אוגוסט, שנותר ללא שינוי. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עדיין שלילית (0.8%), אולם היא מושפעת מירידת מחירי הדלקים, ההלבשה וההנעלה ומסעיפים עונתיים שנזקפו למדד במחירים נמוכים בהשוואה ללפני שנה, עקב משבר הקורונה (נסיעות לחו"ל – 6.4%-, הבראה ונופש – 12.8%-). האינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפוייה להיות חיובית ולעמוד על 0.5%. התחזית שלנו למדדים הבאים: ספטמבר: 0.0% ואוקטובר 0.2%. קצב העלייה במדד הדיור, המבוסס על מחירי חוזי שכ"ד מתחדשים, נותר בחודש יולי על 1.4% (12 חודשים אחרונים) אולם הוא צפוי להמשיך ולרדת. לפירוט התחזיות ראו נספחי נתונים וטבלאות במסמך המצורף.

לדעתינו, המדיניות הכלכלית עד עתה חלקית מגיבה בפיגור ואינה נותנת פתרון להשלכות הכלכליות של המגיפה. מדיניות הממשלה, המתרכזת בהגדלת הביקושים המצרפיים במשק באמצעות מענקים לאוכלוסייה או הפחתת המע"מ, אינה אפקטיבית בשלב זה של המגיפה. עד למציאת חיסון יש לפעול לפיצוי אוכלוסיות שנפגעות מהמשבר, בעיקר מובטלים ועסקים בענפי משק ששחשופים למשבר גם בגל השני (שירותי אוכל והארחה, שירותי הסעה, מסחר ושירותי תרבות ופנאי). על פי אומדינינו, כ-12% מהמועסקים במשק עובדים במקצועות אלו וללא רשת ביטחון משמעותית לשכירים ועסקים בענפים אלו, המשבר צפוי להידרדר ולגלוש גם לענפים נוספים. בנוסף, מדיניות של פיצוי עסקים שנפגעים מהמשבר תאפשר לממשלה לווסת את תהליך היציאה מהסגר בהתאם לקריטריונים רפואיים ולא בהתאם ללחץ ציבורי כלכלי כפי שהיה ביציאה מהסגר הראשון. כפי שציינו בעבר, יש לבטל את החל"ת ולעבור למודל התעסוקה הגרמני (תשלום למעסיק בגין העובד תוך איפשור עבודה חלקית והשלמה מצד המדינה) זאת על מנת לשמר יחסי מעסיק-מועסק ולהקל על חזרה לעבודה. שילוב של חל"ת עם מענקים למעסיקים לא יהיה יעיל כאשר עצירת הפעילות תחייב הוצאות עובדים לחל"ת למרות המענק. רק לאחר מציאת חיסון ניתן לנקוט במדיניות פיסקלית מרחיבה תוך האצת פרוייקטים של מחשוב ודיגיטציה והשקעות בתשתיות.

שנה טובה ובריאה לכולם.

לתחזית המלאה הכוללת טבלאות וגרפים

צור קשר

info@macro-analytics.co.il

החשמל 33, תל אביב 6511707

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2020 כל הזכויות שמורות למאקרו אנאליטיקס

  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon