top of page
אודות מאקרו אנליטיקס

ניתוח שוטף של ההתפתחויות במשק הישראלי והעולמי התוצר, משתני הפעילות הכלכלית בענפי המשק השונים שוק העבודה, מאזן התשלומים ותקציב המדינה

תחזית
Under Construction

ענף הבנייה והתשתיות בעקבות הקורונה

ניתוח וחיזוי התפתחות ענף הבנייה בחלוקה למגורים, מסחר ותשתיות

Analytics

השפעת משבר הקורונה על האינפלציה

ניתוח ותחזיות של השינויים הצפויים בסביבת האינפלציה לטווח הקצר והארוך בעקבות הקורונה

Analyzing Data

תחזית מאקרו כלכלית עדכנית

ניתוח שוטף ותחזיות להתפתחות המשק הישראלי והמשק העולמי לטווח הקצר והארוך (עד שנת 2048)

תחומי עיסוק

תחזית ביקוש
למוצרים

תחזיות כלכליות ומוניטאריות

תחזיות חודשיות
חישובי מגמה ועונתיות

מודל מאקרו כלכלי
ענפי לטווח ארוך

מודלים
איזוריים

תחומי עיסוק
Contact
bottom of page