אודות מאקרו אנליטיקס

ניתוח שוטף של ההתפתחויות במשק הישראלי והעולמי התוצר, משתני הפעילות הכלכלית בענפי המשק השונים שוק העבודה, מאזן התשלומים ותקציב המדינה

עוד עלינו
 
Under Construction

ענף הבנייה והתשתיות בעקבות הקורונה

ניתוח וחיזוי התפתחות ענף הבנייה בחלוקה למגורים, מסחר ותשתיות

Analytics

השפעת משבר הקורונה על האינפלציה

ניתוח ותחזיות של השינויים הצפויים בסביבת האינפלציה לטווח הקצר והארוך בעקבות הקורונה

Analyzing Data

תחזית מאקרו כלכלית עדכנית

ניתוח שוטף ותחזיות להתפתחות המשק הישראלי והמשק העולמי לטווח הקצר והארוך (עד שנת 2048)

תחומי עיסוק

תחזית ביקוש למוצרים

תחזית ביקוש
למוצרים

תחזיות כלכליות ומוניטאריות

תחזיות כלכליות ומוניטאריות

תחשיות חודשיות חישובי מגמה ועונתיות

תחזיות חודשיות
חישובי מגמה ועונתיות

מודל מאקרו כלכלי לטווח ארוך

מודל מאקרו כלכלי
ענפי לטווח ארוך

מודלים איזוריים

מודלים
איזוריים